Консалтингові послуги

Консалтингові послуги Аудиторської фірми «Капітал груп аудит» - це чітке визначення кола питань і завдань у сфері бухгалтерського, податкового й господарського законодавства, які потребують вирішення та неминуче виникають у процесі діяльності будь-якого суб'єкта підприємництва, що динамічно розвивається. Це аналіз таких завдань і питань з наступною розробкою й пропозицією їх практичного й сучасного вирішення, спрямованого, в першу чергу, на збереження й збільшення Вашого капіталу.

При цьому, з огляду на настільки недосконале вітчизняне правове поле, що регулює підприємницьку діяльність, неоднозначність багатьох норм такого законодавства, існування системи роз'яснень, коментарів і трактувань законодавчих норм та положень різними контролюючими органами, одними з головних наших принципів при підготовці й наданні відповідей і рекомендацій є саме їх практичне застосування, індивідуальний підхід до розгляду кожного Вашого питання і його багатобічний аналіз, включаючи аналіз наслідків, ризиків і вплив суміжних факторів.

Консалтингові послуги, надавані нашою компанією - це насамперед Ваші інтереси поряд із професіоналізмом наших співробітників і створенням умов їхньої високої зацікавленості у вирішенні Ваших питань!

Ми маємо достатній досвід, умови та необхідну кількість кваліфікованих фахівців для проведення Консалтингу й надання пов'язаних з Консалтингом послуг за наступними основними напрямками:

 

1. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

• обрання облікової політики;

• встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

• організація бухгалтерського обліку;

• консолідація фінансової звітності;

• трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

• інші види консультацій з питань обліку та звітності.

 

2. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.

 

3. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.

 

4. Розробка схем і пропозицій, направлених на оптимізацію податкових платежів, оцінку, зниження або усунення податкових ризиків і захист інтересів платників податків. Сприяння в реалізації таких схем і пропозицій.

 

5. Складання щомісячних моніторингів  останніх змін в законодавстві, а також повний перелік та тематичні огляди статей з оподаткування та бухгалтерського обліку, що вийшли в провідних спеціалізованих виданнях. При складанні моніторингу буде врахована специфіка саме Вашої галузі.

 

6. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

• правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

• організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

• інформаційного забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;

• управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

 

7. Розробка й складання запитів, відповідей, претензій, оскаржень, іншої ділової й офіційної переписки з контрагентами, фінансовими й банківськими установами, а також контролюючими органами. Консультаційні послуги із оспорювання дій контролюючих органів. Сприяння в практичному вирішенні пов'язаних із цим юридичних питань.

Окрім того, ми також пропонуємо Вам послуги, які є одним з найефективніших інструментів і засобів і можуть допомогти Вам за мінімальних витрат не тільки уникнути можливих і невиправданих складностей і помилок на початковому етапі будь-якого проекту, але також і сприяти позитивному вирішенню питань, що виникають у процесі господарської діяльності - це досягнення домовленостей.

За Вашим вибором питання можуть бути як усними, в формі телефонного спілкування, консультацій за електронною поштою, так і письмовими. Письмові відповіді на задане питання є офіційною позицією Аудиторської компанії „Капітал Груп” і, відповідно, ми несемо відповідальність за наслідки застосування Вами отриманої консультації.

 

Вартість консультаційних послуг Ви можете переглянути на сторінці „ Вартість консультаційного обслуговування”.