Аудиторські послуги

Аудиторська компанія "Капітал Груп Аудит" вже протягом 5 років надає аудиторські послуги на високому професійному рівні. У компанії працюють сертифіковані аудитори зі значним практичним досвідом роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподатковування та фінансів. Кваліфікація наших фахівців у сфері аудиту підтверджена сертифікатами Аудиторської палати України, Асоціацією сертифікованих міжнародних професійних бухгалтерів - CAP/CIPA, ACCA DipIFR (диплом з Міжнародних стандартів фінансової звітності).

Наша аудиторська компанія надає наступні аудиторські послуги:

1. Завдання з надання впевненості:

1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);

• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;

• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;

• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;

• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;

• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);

• оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;

• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;

• оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);

• оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

• оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

• оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;

• здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;

• перевірка прогнозної фінансової інформації;

• інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

 

2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг:

2.2. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

2.3. Завдання з підготовки фінансової інформації.

 

3. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність":

3.1. Складання фінансових звітів.

3.2. Відновлення бухгалтерського обліку.

3.3. Послуги в сфері інтеграції облікових даних філій підприємства та складання консолідованих фінансових звітів.

3.4. Трансформація фінансової звітності, підготовленої відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку у звітність, підготовлену відповідно до міжнародних стандартів (IFRS).

3.4. due diligence (д’ю ділідженс).

3.5. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.

3.6. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

3.7. Послуги з податкового планування:

планування оптимізації податкових схем і структур в межах чинного законодавства;

дослідження податкового законодавства, виходячи з мети та задачі, поставленої клієнтом щодо конкретних ситуацій.

Також ми надаємо послуги з Аудиторського супроводження – комплексна послуга, що включає в себе інформаційно-консультаційне супроводження підприємств, а також проведення щоквартальної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Наша аудиторська компанія надає аудиторські послуги на українській, російській та англійській мовах. Можлива підготовка спеціальних звітів у відповідності до вимог клієнта.

Вартість аудиторських послуг Ви можете переглянути на сторінці "Вартість аудиторських послуг".